< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

olej

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE. Obec Čachtice prináša novú možnosť zberu použitého kuchynského oleja súčasne so zberom plastov spred Vašich domácností. Použitý kuchynský olej...

Pozvánka pre členov DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Čachtice pozýva členov DHZ na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 30.1.2016 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti požiarnej zbrojnice.
ubytovanie

Daň za ubytovanie

OBEC ČACHTICE – SPRÁVCA DANE ZA UBYTOVANIE U P O Z O R Ň U J E platiteľov dane, t.j.  poskytovateľov ubytovania na území...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce: obec@cachtice.sk
dane_obci

Platiť sa oplatí.

Obec Čachtice ako správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyzýva platiteľov dane a poplatku na splnenie platobnej povinnosti...