< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

Reklamé stavby

Zákonom č. 293/2014, ktorým sa zmenil a doplnil stavebný zákon, cestný zákon a zákon o správnych poplatkoch, boli stanovené lehoty na označenie reklamných stavieb, na...