< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

Stavebný úrad – oznam

Oznamujeme občanom, že Stavebný úrad v Čachticiach bude v dňoch 22. mája 2015 (piatok) a v týždni 25. – 29. mája 2015 zatvorený z...

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Čachtice ________________________________________ P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb....

Prijaté uznesenia zo 4. zasadnutia poslancov OZ

Prijaté uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce ČACHTICE, konaného dňa 25.3.2015 v zasadačke OcÚ v Čachticiach Uznesenie čís. 19/2015 Obecné zastupiteľstvo v...

Zverejnenie začatia konania – výrub drevín

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les. =============================================   Číslo konania Dátumzač.konania Dátumzverejnenia Predmet konania 175/2015 23.02.2015 23.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu...