< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

Oznámenie o začatí konania

Zverejnenie oznámení o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les v k.ú. Čachtice Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci...

OZNAM

Obec Čachtice ako zriaďovateľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje, že z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy v ZŠ ŠST v Čachticiach hľadá...

Oprava orientačných čísiel

Register adries ako informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako...

Zoznam daňových dlžníkov k 10.2.2017

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV Obec Čachtice podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam...

Výberové konanie

Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...