< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a...

Predaj záhradnej chatky

Okresný úrad Trenčín ponúka na predaj záhradnú chatku v záhradkovej osade Hliník I. v k.ú. Čachtice, (po p. Imriškovi Milanovi) súp.č. 3012, parc.č. 3373/149, LV č....

Oznam – stavebný úrad

Oznamujeme Vám, že stavebný úrad bude v dňoch od 25.7. – 3.8.2017 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.