Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – Žiadosť o 2% z dane

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

VEC: Žiadosť o 2% z dane

S dôverou a prosbou sa obraciame na Vás, aby ste nám prispeli z Vašej dane. Prispeli by ste našim deťom, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté od narodenia a sú z nášho regiónu. Naša organizácia sa im snaží poskytnúť rehabilitačné pobyty, Športové hry, výlety a iné možnosti, ktoré im rodičia vzhľadom na nie práve najlepšiu finančnú situáciu nemôžu poskytnúť. Šťastím nie je dosiahnutie pominuteľných materiálnych statkov, ale zdravie, prosté ľudské potreby – urobiť šťastným druhého, pomôcť tomu, kto to potrebuje.

Verím, že zvážite túto našu žiadosť a našim deťom prispejete finančnou čiastkou, aby ste im obohatili ich život.

Za porozumenie Vám ďakujeme a prajeme všetko dobré.

S pozdravom

Bc. Ľudmila Palcútová
predsedníčka ZPMP

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane