Aktuálny zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľnosti a za komunálne odpady k 10.8.2017