Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka politických strán do okrskovej volebnej komisie: matrika@cachtice.sk, obec@cachtice.sk