Aktualizovaný zoznam evidovaných psov k 15.3.2018

Zverejňujeme zoznam evidovaných psov k 15.3.2018. V prípade, že sa v priloženom zozname nenachádzate, je potrebné Vášho psa zaevidovať na Obecnom úrade na č. dverí 6 alebo 7. V prípade, že sa v zozname Váš pes nachádza, a vy ho už nevlastníte, je potrebné túto skutočnsoť tiež nahlásiť na Obecnom úrade.

Zoznam evidovaných psov k 15.3.2018