Miestna komunikácia ulica Osloboditeľov – verejné obstarávanie