ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA V ČACHTICIACH