POCHOD VĎAKY

Obec Čachtice v spolupráci so ZO SZPB , Základnou školou IV. Sednice Tatrína, Dobrovoľným hasičským zborom a Miestnym kultúrnym strediskom Vás pozýva na Pochod vďaky k pomníku padlých bojovníkov – pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny , ktorý sa uskutoční v pondelok 7. mája 2018 o 19.00 hodine od Obecného úradu v Čachticiach.