Výzva na predloženie cenovej ponuky na vybavenie polytechnickej učebne pre obec Čachtice