Otvorenie kurzu spoločenských tancov pre deti od 6-14 rokov