Upozornenie na povinnosť začipovať psa

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti – čipovanie psov.

Obec Čachtice v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaných na území obce Čachtice na povinnosť dať u veterinára začipovať psa. Psov narodených do 31.augusta 2018 do termínu 31. októbra 2019  a psov narodených po 1.septembri 2018 do 12 týždňov veku psa.

Orgán verejnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 Eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa vyššie uvedených lehôt.