Možnosť voliť do prenosnej urny

Oznamujeme chorým a imobilným občanom, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú túto sobotu 10.11.2018 a chcú voliť do prenosnej urny, aby sa nahlásili na OcÚ na tel. č. 032/74 010 13 do piatka 9.11.2018 do 12:00 hod. alebo v sobotu 10.11.2018 miestnej volebnej komisii v KD od 7:00 – 14:00 hod. na tel.č.032/77 87 246.
Vyslaní dvaja členovia okrskovej volebnej komisie Vás navštívia doma po 14:00 hodine.