Pozvánka na pietnu spomienku

Na 11. november 1918 by sa nemalo zabúdať. Sotva nájdeme na Slovensku dedinu, v ktorej by chýbal pomník s menami padlých počas 1. svetovej vojny (r. 1914-1918). Tento mílnik v histórii ľudstva sa dotkol aj našej obce.

Pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny Vás Obec Čachtice srdečne pozýva na pietnu spomienku dňa 11.11.2018 o 16.00 h.  k pamätníku padlých I.svetovej vojny.

Program:

  • Hymna
  • Položenie vencov k pomníku
  • Uvítanie hostí a príhovor starostu obce
  • Príhovor „Mladých matičiarov“ pod vedením PaedDr. M.Vaszaraba
  • Duchovné slovo, modlitba vdp. Ján Mozoľa