VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach – vybavenie polytechniky