Zoznamy ulíc podľa volebných okrskov

Okrsok č. 1 /volebná miestnosť je vľavo od hl. vchodu/

Železničná

J. Urbanovského

Niva

Medzihorská

Na doline

Kúria

Revolučná

Podzámska

Pionierska

Slnečná

Ul. 1. mája

Malinovského od č. 243 – 323

Okrsok č. 2 /volebná miestnosť je v knižnici/

Malinovského od č. domu 419 – 773

Malinovského od č. 1260 – 1261

L. Novomeského

Duklianska

Mierová

Miloša Uhra

Záhradná

Družstevná

Lysiná

Špitálska

Múkovská

Okrsok č. 3 /volebná miestnosť – zasadačka/

Malinovského od č. 798 – 1259

Malinovského od č. 1262 – 1275

Zemiansky Kút

Hviezdoslavova

Komárno

Želovany

Ľ. Podjavorinskej

Kamence

Fraňa Kráľa

Teplica

Osloboditeľov