Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čachtice – video záznam