2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach – video záznam

Videozáznam z 2. zasadnutia OZ v Čachticiach je znova zverejnený a je z neho odstránená časť nevhodného vystúpenia občana našej obce na osobu nášho správcu farnosti, ktoré sa na zázname nachádzalo. Zvyšok videozáznamu je v plnej verzii. Ďakujeme