Fakturácia stočného Čachtickou kanalizačnou spoločnosťou s.r.o.

Fakturácia stočného Čachtickou kanalizačnou spoločnosťou s.r.o.

Oznamujeme občanom, že cena stočného sa ani v tomto roku nemení a ostáva v pôvodnej výške 1,11 Eur s DPH.

Chceme zachovať zabehnutý fakturačný systém štvrťročného účtovania stočného s termínmi odpisov v januári, marci, v júni a v septembri, ako doposiaľ s tým, že budeme mať k dispozícii len dva odpisy vodomerov podľa skutočného odpočtu od spoločnosti TVK a.s. Trenčín za rok.

Z tohto dôvodu by sme chceli požiadať občanov o súčinnosť pri poskytovaní odpočtu  v marci a v septembri a to nahlásením stavu svojho vodomeru v dňoch, ktoré budú včas zverejnené, na telefónne čísla 032/ 74 010 12, 032/74 010 17 alebo 0918  667 016.

V prípade, že nebudeme poznať stav Vášho  vodomeru, budeme fakturovať odhadované množstvo podľa predchádzajúcej spotreby, ktoré bude v ďalšom fakturačnom období / v júni alebo v januári/ vyrovnané podľa skutočného stavu na základe odpisu spoločnosťou TVK a.s.. V prípade potreby budeme robiť odpočty vodomerov vlastnými pracovníkmi.

Ďakujeme za porozumenie.