HLASOVACÍ PREUKAZ PRE VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Pokyny na vydanie hlasovacieho preukazu pre občana, ktorý  nebude môcť voliť vo svojom volebnom okrsku sú zverejnené na webovej stránke obce Čachtice, v sekcii „VOĽBY PREZIDENTA“.