Informácia o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadom

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

Označovanie obalov