Prosíme Vás o nahlásenie stavu Vášho vodomeru

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. Vás prosí  o pomoc pri odpisoch vodomerov  v marcovom termíne, kedy odpisy vodomerov nevykonáva spoločnosť TVK a,s, Trenčín. Z tohto dôvodu prosíme domácnosti napojené na verejnú kanalizáciu o nahlásenie aktuálneho stavu vodomerov  do pondelka   25.03.2019.

Odpísaný stav je možné nahlásiť denne na telefónne čísla 0918 667 016, 032/74 010 12 alebo  032/ 74 010 17 alebo priamo na Obecný úrad – prízemie č.d. 6 a 7 alebo na e-mail: kanalizacia@cachtice.sk

Ďakujeme za pomoc.