Výsledky hlasovania vo voľbách za prezidenta SR v našej obci

Výsledky hlasovania pre voľby prezidenta SR v obci Čachtice

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3006

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1521

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1520

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých

kandidátov: 1512

Účasť vo voľbách: 50,60%

 1. Zuzana Čaputová, Mgr.- 549 hlasov
 2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.- 342 hlasov
 3. Štefan Harabin, JUDr. – 215 hlasov
 4. Marian Kotleba, Ing., Mgr.- 209 hlasov
 5. František Mikloško, RNDr.– 66 hlasov
 6. Eduard Chmelár, doc., Mgr.,PhD.- 49 hlasov
 7. Milan Krajniak, Bc.- 40 hlasov
 8. Béla Bugár, Ing.- 20 hlasov
 9. Róbert Švec, Mgr. – 7 hlasov
 10. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. – 6 hlasov
 11. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. – 4 hlasy
 12. Martin Daňo – 3 hlasy
 13. Bohumila Tauchmannová, Ing.- 2 hlasy
 14. József Menyhárt, PaedDr., PhD. – 0 hlasov
 15. Robert Mistrík, Dr., Ing. – 0 hlasov