„Zdravie v núdzi n.f.“ pri NsP Nové Mesto n/V prosí o Vaše 2% z daní

Neinvestičný fond „Zdravie v núdzi n.f.“ pri NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Vás žiada o poskytnutie 2% z odvedených daní. Získané finančné prostriedky budú použité pri účelovom združení finančných prostriedkov na financovanie rádiodiagnostického digitálneho prístroja.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní:

IČO: 36119351

Právna forma: Neinvestičný fond

Obch. meno: Zdravie v núdzi n.f.

Sídlo: M.R. Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom