Zmena vo fakturácii stočného

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. /ČKS/ oznamuje občanom, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených odpisov vodomerov od obyvateľov upúšťame od plánovaného fakturovania stočného v štvrťročných intervaloch a prechádzame na polročný interval v termínoch odpočtov ako  spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín.