3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach – video záznam