OZNAM

Upozorňujeme Vás, aby ste pri zbere komunálneho odpadu vykladali len toľko smeťových nádob, na ktoré máte nárok v zmysle VZN 3/2016 tzn. ak žijú v domácnosti:

1 – 4 osoby 1x nádoba 110 l – 120 l

5 – 9 osôb 2 x nádoba  110 l – 120 l

Nádoby musia byť označené červenou nálepkou vydanou Obcou Čachtice.

V obci sa nevyvážajú 240 l smeťové nádoby a nezberajú sa ani vrecia nad rámec smeťovej nádoby.

Prosíme Vás o dôsledné triedenie odpadu /plast, papier, sklo, biologický odpad atď./