POCHOD VĎAKY

Obec Čachtice v spolupráci so ZO SZPB, ZŠ IV. Sednice Tatrína, PD Čachtice, Dobrovoľným hasičským zborom a MKS Vás srdečne pozývajú na Pochod vďaky k pomníku padlých bojovníkov – pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorý sa uskutoční v utorok 7. mája 2019 o 19.00 hod. od Obecného úradu Čachtice. Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť.