POZVÁNKA NA BESEDU O OCHRANE PRÁV SPOTREBITEĽOV

Pozývame Vás na besedu s p. Helenou Mezenskou  dňa 15. 04.2019 o 16.30 hod v priestoroch Klubu dôchodcov  o ochrane práv zraniteľných spotrebiteľov starších a slabších občanov, ktorí sa ľahko pri svojej dôverčivosti stávajú obeťami rôznych podvodov, manipulácií a nekalých obchodných praktík špekulantov. Rozoberie všetky možnosti obrany spotrebiteľa a mimosúdneho postupu pri riešení reklamačných sporov.