POZVÁNKA NA STAVANIE MÁJA

Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obcou Čachtice Vás pozývajú na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4.2019 o 18:00 pred požiarnou zbrojnicou. V prípade pekného počasia vystúpi folklórny súbor Čakanka.