Prenájom nebytových priestorov

Obec Čachtice ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v „Dome služieb“

Rozmery prevádzky 25,99 m + WC a umyvárka 4,41 m

Bližšie informácie na tel. čísle 032/74 010 17

Žiadosti môžete predkladať na obecnom úrade do 31.5.2019.