Poďakovanie

OFK Čachtice sa chce touto cestou poďakovať hráčom, sponzorom a všetkým priaznivcom futbalu v Čachticiach za účasť a pomoc pri zveľaďovaní nášho futbalového štadióna.

Podarilo sa nám upratať okolie, natrieť lavice na tribúne, osadiť novú šachtu pre čerpadlo, ktoré slúži na zavlažovanie trávnika, rozviesť zeminu a vysiať trávu v časti pred tribúnou a vymaľovať časť vnútorných priestorov. Čaká nás ešte veľa práce na úprave športového areálu a chceme v tejto činnosti ďalej pokračovať. Dúfame, že sa k nám pridajú ďalší priaznivci nášho obecného futbalu. Túto brigádu podporila Obec Čachtice a Poľnohospodárske družstvo Čachtice, ktorým sa chceme poďakovať za poskytnutie mechanizačných prostriedkov a technického aj personálneho zabezpečenia.

Ďakujeme za účasť a príjemne strávený spoločný čas.

Výbor OFK Čachtice