Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Čachticiach, Pionierska 348/32