Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice