Návrh VZN 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.