Odporúčame zažiť v Čachticiach

  • Návšteva Draškovičovho kaštieľa

muzeum2Názov expozície: Alžbeta Báthoryová – Krutosť ukrytá v čipkách. Čachtice sú preslávené najmä vďaka smutne známej “Krvavej grófke” Alžbete Bátoryovej. Hrad i obec však majú pestrú históriu, bohatú na mnohé významné a zaujímavé udalosti. Expozícia Trenčianskeho múzea umiestnená v neskoro renesančnom kaštieli chorvátskeho bána Mikuláša Draškoviča z r. 1668 sa venuje dejinám Čachtíc. Zachytáva nielen dejinné udalosti, ale približuje návštevníkovi i bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru obce.Expozícia Trenčianskeho múzea sa nachádza na poschodí budovy v ľavom krídle a predstavuje kolekciu historických zbraní, dobových dokumentov, odevných súčiastok, šperkov, súbor portrétov, predmetov získaných pri historicko – archeologickom výskume. Najpútavejším exponátom je kópia šiat Alžbety Bátory, šitá ručne podľa jej dochovaného (najznámejšieho) portrétu.muzeum4

Kontakt:  +421 / 32 778 74 85

Otváracie hodiny:

      november – apríl

       zatvorené

muzeum3od 1. mája do 31. októbra

utorok – sobota: 9:00 – 17:00 hod.

pondelok: z a t v o r e né

                        nedeľa: zatvorené

Posledný vstup je o 16:30 hod.

Vstupné: Stála expozícia

Dospelí 2 €
Deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia 1 €
Skupina školy (nad 15 osôb) 0,90 €
Skupina dospelí (nad 15 osôb) 1,80 €
Deti do 6 rokov zdarma
    Múzeum v Čachticiach patrí pod Trenčianske múzeum so sídlom v Trenčínea je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  • Čachtické podzemie

podzemie_1Tajomné čachtické podzemie sa rozprestiera ako pavučina popod celými Čachticami. Z pôvodných vínnych pivníc obyvatelia vybudovali niekoľko kilometrový rozsiahly systém chodieb s viac poschodiami,  z dôvodu ochrany pred tureckými výpadmi. Po prehratej bitke uhorského vojska s tureckým vojskom  29.8.1526 pri Moháči, kedy padol aj náš kráľ Ľudovít II. Jagelovský , v priebehu pár týždňov začali turecké vojská drancovať i dnešné Slovensko. Čachtičania nemali inú možnosť ochrany pred plienením či odvlečením do otroctva ako ísť pod zem. Vykonali tak impozantné dielo zasluhujúce obdiv. Podzemie pozostávalo z vchodov ľahko prístupných, zberných chodieb či  predsiení. Z nich už viedli  chodby do ďalších častí s križovatkami kde sa nachádzali tzv. “líščie diery“, cez ktoré sa plaziačky alebo v skrčenej polohe dostali do  úkrytovej časti chodieb.  Úzke vchody boli dôležité z dôvodu ľahkej obrany pred prenasledovateľmi, keď len jeden ozbrojený človek dokázal zastaviť celý regiment vojska. Podzemie bolo uspôsobené i na dlhodobejší pobyt ľudí, mali v ňom uskladnené ovocie, víno, ľadovne s potravinami a zbožné jamy s uskladneným obilím. V podzemí bol dômyselný systém  vetrania i z nižších poschodí. Pravdepodobne bola  vybudovaná i záložná chodba vedúca  podzemím  mimo Čachtice, napríklad do bezpečia niekde v lese .Podzemie poskytovalo stáročia ochranu ľuďom pred vojnovými udalosťami,podzemie_2 naposledy za  2. svetovej vojny. Postupne strácalo význam, chodby sa zamurovávali, zavážali suťou  a prepadávali sa z dôvodu stavebných prác na povrchu.

Ako zázrak sa zachovalo podzemie pod bývalou prešovňou vína zo 16. stor. patriaca šľachtickej rodine Nádašdyovej a smutne známej „ Báthoryčke“. Podzemie bolo súčasťou ich kaštieľa zvaného „Cisársky“ kde mali záhradu, sady a vinohrad. Panstvo malo ochranu za hradbami paláca, no služobníctvo využívalo podzemie pod prešovňou. Do dnešných čias sa nám zachoval v podzemí Nádašdyovský erb v tvare kačky, ozdobné portály, podpisy zvedavých návštevníkov i spred niekoľkých storočí a remeselná zručnosť  dávnych staviteľov. Po mnohoročnom úsilí nadšencov sú tieto chodby opäť prístupné verejnosti. Návštevník sa prenesie v čase, pocíti temnú atmosféru strachu o holý život dávnych návštevníkov alebo sa pokochá jedinečným historickým stavebným dielom. Zaujímavosťou je skutočnosť,  že v podzemí sa stále pracuje, vyhľadávajú sa nové chodby vedúce niekde do neznáma.

Vstupné : Dospelí 2,00 Eur
Deti od 6 rokov 1,00 Eur
Otvorené: máj – jún sobota – nedeľa 10.00 -  17.00
júl – august denne 10:00 – 18:00

labyrintK čachtickému podzemiu sa návštevník dostane z námestia, od kostola sledujúc smerové tabule. Doporučujeme z námestia k podzemiu ísť pešo, nakoľko sa vchod nachádza v úzkej slepej ulici – Na doline. Cesta k vchodu do čachtického podzemia je vzdialená od námestia cca 300 m a cesta trvá pešo približne 7 minút.

Viac o Čachtickom podzemí nájdete tu: www.podzemie.net

číslo na mobil: 0950 525 263- Čachtické podzemie