Vstupné hrad a parkovisko

  • Vstupné hrad

Bežné vstupné:

Dospelí 2,50 €
Dôchodcovia, ZŤP, študenti 1,50 €
Deti  6-15 1,00 €
Deti 0-6 bezplatne
Rodinné vstupné (2 rodičia a min 2 deti) 5 €
Občania Čachtíc a Višňového 0,50 €

Vstupné počas konania veľkých podujatí alebo gastro dní /11.4., 17.10. 2015/

Dospelí 3,50 €
Dôchodcovia, ZŤP, študenti 2,00 €
Deti  6-15 1,50 €
Deti 0-6 bezplatne
Rodinné vstupné (2 rodičia a min 2 deti) 7 €
Občania Čachtíc a Višňového 0,50 €
  • Vstupné Parkovisko
Osobný automobil 1 €
Motocykel 1 €
Autobus 3 €

Rešpektujte prosím pokyny obsluhy parkoviska!!!

Nakoľko je počet miest na parkovisku pod hradom limitovaný na počet cca 60 áut, odporúčame návštevníkom, aby svoje motorové vozidlá zanechali dolu v obci /zatrávnený priestor vedľa Domu smútku pri cintorínoch, na námestí a priľahlých uliciach príp. na ulici Družstevná/.

Vozovka vedúca k hradu je zúžená a pohybuje sa po nej veľké množstvo turistov. Pri strete vozidiel tu vznikajú kolízne situácie.

Autobusom vjazd na parkovisko pod hradom neodporúčame, nakoľko je tu malá šírka vozovky, a môže byť problém s otočením.

Odporúčame neparkovať po krajniciach pod parkoviskom pod hradom, ale iba na riadnom parkovisku. Cesta by sa tým úplne zneprejazdnila a v prípade požiaru alebo potreby privolať záchranné vozidlo RZP, by sa znemožnil vstup týchto záchranných zložiek.