Konania o povolení odstránenia drevín

man cutting tree
Žiadosť o súhlas s odstránením drevín – tlačivo na stiahnutie


Vybavuje:

Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
mail: sekretariat@cachtice.sk


Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0114

Žiadateľ: p. Štefan Selecký, Mierová 589,  916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 23.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 50 ks jaseň mannový, 5 ks agát rastúce na p.č. 3232 EKN a parc. č. 3233 EKN  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 13.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 24.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0195

Žiadateľ: Ing. Igor Valenta,  916 21 Čachtice 132

Dátum podania žiadosti : 28.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech rastúce na p.č. E 3099/1 a 127 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa a SVP Piešťany.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0098 S2018/00023

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 31.01.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský a 1 ks jaseň rastúce na p.č. 2447  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 01.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/00128 S2018/00039

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 08.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 5ks breza biela, rastúce na p.č. 3005/1  v k.ú. Čachtice (areál Základnej školy), vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 25.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 09.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0185

Žiadateľ: Ing.Jakub Krč-Turba, JKT Projekt, Tajovského 236/8, Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 28.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský rastúce na p.č. 913  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0244

Žiadateľ: Súkromná materská škola Čachtice, Malinovského 882

Dátum podania žiadosti : 20.03.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek rastúci na p.č. „E“ 621  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve Obce Čachtice.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 07.04.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 20.03.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0640

Žiadateľ: Mgr. Katarína Poláčková

Dátum podania žiadosti : 15.10.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 2177  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 31.10.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 16.10.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0068

Žiadateľ: Cagala Marián

Dátum podania žiadosti : 23.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 133  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 03.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 23.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0073

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Dátum podania žiadosti : 25.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 4 ks borovica na p.č. 2050/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 05.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 25.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/00178

Žiadateľ: Hadbábny Vladimír, Kamence 1160/17, Čachtice

Dátum podania žiadosti : 04.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1ks orech na p.č. 733 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 13.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 04.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0202

Žiadateľ: Dorušincová Marieta,  Pionierska 404/43, 916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 12.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek  a 1 ks tuja rastúce  na p.č. 2522  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 12.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská