Obecná pálenica

KONTAKT

Miroslav Udvorka
Telefón:  0903 647 537
Adresa: Osloboditeľov 863, 916 21 Čachtice

Zrekonštruovaná budova i technológia Vám ponúka:
- Dve pálenice pod jednou strechou  bez potreby dreva, pálenica je plynofikovaná
- Minimálne množstvo kvasu už od 150 l samostatne pre jedného zákazníka
- Preprava kvasu do kotlov čerpadlom
- Kvalifikovaný a profesionálny personál

2 samostatné sústavy
Sústava č.1 (300 l)
Sústava č.2 (150 l)