Kontakty

sekretariát – Iveta Opatovská – tel.: 032/74010 24 – mail:  sekretariat@cachtice.sk

stavebný referát – Ing. Miloš Šimončič CSc. – tel.: 032/74010 21 – mail:  stavebnyurad@cachtice.sk

finančný referát – Ing. Miloš Gavač – tel.: 032/74010 28 -mail: uctovnik@cachtice.sk

referát odpadového hospodárstva – Mgr. Michal Balala,  tel.: 032/74010 25, e-mail: obec@cachtice.sk

cestovný ruch a správa hradu – Mgr. Katarína Orthová, tel.: 032/74 010 14, email:  hrad@cachtice.sk

mzdový a personálny referát – Danka Hanáková – tel.:  032/74010 15 – mail:  mzdy@cachtice.sk

matrika – Ing. Daniela Bublavá – tel.:  032/74010 13 – mail: matrika@cachtice.sk

bytový referát, správa cintorína, dane a poplatky – Elena Čapošová – tel.:  032/74010 17 – mail:  byty@cachtice.sk, dane@cachtice.sk

e-mail: obec@cachtice.sk

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o., dane a poplatky – Zuzana Mihalová tel.: 032/ 74010 12 – mail: kanalizacia@cachtice.sk, dane@cachtice.sk

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o., – Ing. Ivan Čechvala tel.: 0918 667 016

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok                               7.30  –  15.30

Utorok                                   7.30  –  15.30 /stavebný úrad nestránkový deň/

Streda                                    7.30  –  16.30

Štvrtok                                   nestránkový deň

Piatok                                     7.00  –  14.00

Úradné hodiny stavebného úradu:

Pondelok                               13.00  –  15.30

Utorok                                   nestránkový deň

Streda                                    13.00  –  16.30

Štvrtok                                   nestránkový deň

Piatok                                     7.00  –  14.00

Prestávka na obed  12.00 – 13.00