< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

final

Deň matiek

Drahé mamy Prijmite naše pozvanie a oslávme Váš deň spoločne 7. mája 2017 o15:00 v KD Čachtice

OZNAM

Obec Čachtice ako zriaďovateľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje, že z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy v ZŠ ŠST v Čachticiach hľadá...

Oprava orientačných čísiel

Register adries ako informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako...