Slider

Oficiálna stránka obce

Novinky

Oprava orientačných čísiel

Register adries ako informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako...

Zoznam daňových dlžníkov k 10.2.2017

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV Obec Čachtice podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam...

Oznam – Stavebný úrad

Oznamujeme Vám, že stavebný úrad bude dňa 23.12.2016 (piatok) a v dňoch 27.-30.12.2016 zatvorený.

Nezabudnite na povinnosť podať daňové priznanie

Ak ste v roku 2016 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, vydražili alebo zdedili nehnuteľnosť /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte...

2. výzva na predkladanie návrhov k PHSR

Vážení občania, v súvislosti s prípravou nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čachtice Vám opätovne dávame možnosť podávať návrhy na projekty, ktoré je podľa Vás...

2.Reprezentačný ples obce Čachtice

Obec Čachtice vás pozýva na 2.Reprezentačný ples obce Čachtice, 7.1.2017 so slávnostným otvorením o 18 hod., v obecnej sále v Čachticiach. Hudobní hostia Simona Novotná, kapela Funky...

Stretnutie s Mikulášom

Miestne kultúrne stredisko  v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ ŠST a Nahrávacím štúdiom Semeš recording v Čachticiach pozývajú všetky deti na „Stretnutie s...