< >

Oficiálna stránka obce

Novinky

OZNAM

TVK a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstavená dodávka pitnej vody dnes 26.2.2018 v čase od 16:00 – 18:00 v...

Mimoriadne zasadnutie OZ

       Starosta obce Čachtice P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení...