Úradná tabuľa


Odkaz na oba kompletné dokumenty na stránke Štátnej ochrany prírody SR: www.sopsr.sk/pochacachtickekarpaty