Úradná tabuľa

Návrh Záverečného účtu Obce Čachtice za rok 2017
Príloha1 Hodnotenie plnenia programov obce
Priloha2 Hodnotenie plnenia programov s komentárom


Odkaz na oba kompletné dokumenty na stránke Štátnej ochrany prírody SR: www.sopsr.sk/pochacachtickekarpaty