VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – Informácie pre voliča

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie politickou stranou, politickým hnutím a koalíciou: matrika@cachtice.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 56/2018, zo dňa 26.6.2018 určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce obdobie 2018 – 2022 počet poslancov OZ obce Čachtice: 11                              Pre Obec Čachtice je určený 1 volebný obvod.                                                                                                                                                    Počet obyvateľov obce Čachtice ku dňu vyhlásenia volieb t.j. k 10.7.2018 je 3 726.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Prehľadné zoznamy kandidátov na starostu obce a poslancov OZ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE ČACHTICE

1. Michal Balala, Mgr., 40 r., starosta obce Čachtice, nezávislý kandidát

2. Erika Ondrejková, Ing., 46 r., SZČO – geodetické a kartografické práce,  nezávislá kandidátka

3. Iveta van Wingerden, 48 r., učiteľka MŠ, nezávislá kandidátka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ČACHTICIACH

Volebný obvod č. 1

 1. Lukáš Augustín, Bc., 30 r., inžinier kvality, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé   osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana
 2. Michal Balala, Mgr., 40 r., starosta obce,  nezávislý kandidát
 3. Ján Belák, Ing., 52 r., technik, Doma dobre
 4. Andrej Benča, Ing., 34 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
 5. Marek Bumbál, Mgr., 41 r., učiteľ, Národná koalícia
 6. Zuzana Bumbálová, 54 r., zdravotnícko- technická laborantka, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Ivan Čechvala, Ing., 55 r., správca VK, Doma dobre
 8. Terézia Dendisová, 59 r., účtovníčka, Doma dobre
 9. Boris Fraňo, Ing., 34 r., strojný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Mária Gablovská, 43 r., účtovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Ján Gabriš, 35 r., majster, Smer – sociálna demokracia
 12. Ivan Gašpar, Ing., 53 r., občiansky zamestnanec MV SR, Kresťanskodemokratické hnutie
 13. Ľubica Gogolová, 49 r., riaditeľka MŠ, nezávislá kandidátka
 14. Marian Halák, Ing., 46 r., SZČO, Národná koalícia
 15. Jozef Hanzlík, 19 r., študent, nezávislý kandidát
 16. Rastislav Harmady, Ing., 41 r., vedúci kvality, Kresťanskodemokratické hnutie
 17. Michal Jamrich, 27 r., riaditeľ IT spoločnosti, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana
 18. Miroslav Janíček, 50 r., vedúci výroby, Kresťanskodemokratické hnutie
 19. Vladimír Juriga, 56 r., školník, Národná koalícia
 20. Andrea Jurisová, JUDr., 46 r., rodičovská dovolenka, Národná koalícia
 21. Ján Kolník, 51 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
 22. Roman Krajčovič, Mgr., 55 r., pedagogický pracovník, Smer – sociálna demokracia
 23. Jaroslav Kubrický, Mgr., 48 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 24. Ján Lesay, 63 r., podnikateľ, Národná koalícia
 25. Erika Ondrejková, Ing., 46 r., SZČO – geodetické a kartografické práce, nezávislá kandidátka
 26. Peter Sučanský, Mgr., 50 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 27. Ľuboš Surovčík, 48 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
 28. Miloš Šimončič, Ing., CSc., 51 r., autorizovaný stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 29. Svetozár Špalek, 51 r., technik, Národná koalícia
 30. Juraj Urban, Ing., 38 r., IT špecialista, Kresťanskodemokratické hnutie
 31. Pavol Vido, 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 32. Lenka Zvončeková, Mgr., 44 r., konateľka LEVOM GROUP, s.r.o., Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

Informačná povinnosť obce voči dotknutým osobám /voličom/ GDPR

zmos_np-modmus_newsletter_07_november-2018_priloha