OZNAM pre odberateľov vody

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín)

je novým prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne od

1. novembra 2014.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Z dôvodu plynulej dodávky vody a súvisiacich služieb je potrebné uzatvoriť Zmluvu so spoločnosťou TVK a.s. Trenčín. V prípade, že zmluvu ešte uzatvorenú nemáte, bude Vám doručená v najbližších dňoch do poštových schránok.

* Vaša Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, uzatvorená so súkromnou spoločnosťou Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS, a.s.), zanikla automaticky z dôvodu nemožnosti plnenia k dátumu 1. 11. 2014.

Naša spoločnosť je od 1. 11. 2014 jediná oprávnená fakturovať vodné svojim zákazníkom. Prosím skontrolujte si svoje inkasné príkazy a príjemcu Vašich platieb za vodné. Cena vodného sa nemení. *Táto informácia sa netýka odberateľov, ktorí uhrádzajú platby prostredníctvom bytových družstiev.

Od 1. novembra 2014 budú naši pracovníci vykonávať odpočet stavu vodomerov. Stav vodomeru je možné nahlásiť aj telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky 0850 850 109.

Dôležité kontakty

Zákaznícke centrum TVK: Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (Po – Pia 8.00 – 16.30)

Zákaznícka linka: 0850 850 109, 0903 791 004 (Po – Ne 8.00 – 20.00)

Poruchová linka: 0800 115 495 (bezplatná 24-hodinová)

Naša spoločnosť TVK a.s. Trenčín už viac ako 15 rokov vlastní väčšinu vodovodnej a kanalizačnej siete v Trenčianskom regióne. Od 1. novembra 2014 túto sieť aj prevádzkuje. Akcionármi našej spoločnosti sú výhradne obce a mestá Trenčianskeho regiónu. Našimi zákazníkmi sú všetci odberatelia vody a producenti odpadových vôd na sieti, ktorá patrí našej spoločnosti TVK a.s. Trenčín.