Zverejnenie začatia konania – výrub drevín

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín

rastúcich mimo les.

=============================================

Číslo konania Dátumzač.konania Dátumzverejnenia Predmet konania
175/2015 23.02.2015 23.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods.3 zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 3 ks orech,rastúci na pozemku p.č. 966/2 a 970/2       v k.ú. Čachtice, p.Sučanský
202/2015 06.03.2015 06.03.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods.3 zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 3 ks lipa,rastúce na pozemku p.č. 3 v k.ú. Čachtice, Rímskokatolícka cirkev
225/2015 10.3.2015 10.3.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods.3 zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 1 ks smrek,rastúci na pozemku p.č.1292/1 v k.ú. Čachtice, p.Slaninová