Účasť obce na realizácii národných projektov v spolupráci s Ústredím a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čachtice sa zapája do projektov, ktoré prispievajú k podpore zamestnanosti občanov obce formou vytvorenie krátkodobých pracovných miest pre nezamestnaných v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva. Zapojení nezamestnaní majú možnosť získať pracovný príjem, obnovu pracovných návykov, zručnosti a skúsenosti  pri práci na Čachtickom hrade.

NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“

 • Zapojenie Obce Čachtice do národného projektu v roku 2013:
 • Trvanie aktivity:  od 01.07. 2013  do 31.12.2013
 • Poskytnutý príspevok z ÚPSVR: 33 097,14 €
 • Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie: 9 pomocných pracovníkov

NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva -2“

 • Zapojenie Obce Čachtice do národného projektu v roku 2014:
 • Trvanie aktivity:  od 01.08. 2014  do 31.01.2015
 • Poskytnutý príspevok z ÚPSVR: 27 060,00 €
 • Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie: 1 odborný pracovník,
  6 pomocných pracovníkov

NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 3“

 • Zapojenie Obce Čachtice do národného projektu v roku 2015:
 • Trvanie aktivity:  od 01.05.2015  do 31.10.2015
 • Poskytnutý príspevok z ÚPSVR: 30 730,62 €
 • Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie:  1 odborný pracovník, 6 pomocných pracovníkov

7

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Národné projekty sa realizujú vďaka podpore
 z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk