Miestny inzertný portál

Milí spoluobčania,

ďakujeme za Vaše prvé inzeráty na miestnom inzertnom portáli.

Našim cieľom bolo vytvoriť viaceré inzertné kategórie tak, aby bol  
zabezpečený dostatočný priestor inzercie pre záhradkárov,  
remeselníkov, poľovníkov, rybárov, včelárov, poľnohospodárov,  
motoristov, stavebníkov, milovníkov umenia, športovcov,  fotografov,  
podnikateľské subjekty, ako aj  pre všetky mamičky, ktoré majú touto  
cestou možnosť vytvoriť si online miestnu detskú burzu oblečenia a  
obuvi.

Vaše podnety a návrhy zasielajte na info@cachtickybazarik.sk

www.cachtickybazarik.sk
Váš miestny inzertný portál