Stretnutie dôchodcov

Stretnutie jubilantov

5.11. 2015 pozvala Obec Čachtice na priateľské stretnutie jubilantov, ktorí slávili v tomto roku 65, 70, 75, 80, 85 a viac rokov do jedálne ZŠ ŠST v Čachticiach. Touto cestou  Obec vyjadruje poďakovanie spoluorganizátorom podujatia –  Poľnohospodárskemu družstvu, Jednote SD, ZŠ ŠST, MŠ na Pionierskej ulici a domácej hudobnej skupine pod vedením Juraja Vlčka, za pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia.  Jubilanti prežili v družnej atmosfére pekné popoludnie, na ktoré si odniesli krásne spomienky.