Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva ten komu vzniká aj ten komu zaniká daňová povinnosť

Nakoľko sa 1. februára končí obdobie dokedy je možné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, upozorňujeme Vás, aby ste tak urobili v prípade, že ste v minulom roku nadobudli nehnuteľný majetok, ale tiež nehnuteľný majetok predali príp. darovali, čím Vám vzniká alebo zaniká daňová povinnosť. Daňové priznanie na vznik príp. zánik daňovej povinnosti je možné podať na obecnom úrade do pondelka 1.2.2016 na č. dverí 6 a 7.